Pozdravljamo vas na stranici emisije Balkansko oko

Emisija Balkansko oko – svaki dan na HAYAT SAT, u 23:00 – sa vama najbolji vidovnjaki Balkana.

hayat logo


 
 uk_80x80  

Uključeni je novi broj za pozive iz Engleske.

0907 077 0077   1.5 £ / min.

 

 

FranceAustralia Belgiqe Italia 

Uključeni su novi brojevi za pozive iz Italije,

 Australije, Belgije i Francuske.

 

 

bosna80x80

Uključen je novi broj za pozive iz Bosne i Hercegovine BH TELEKOM.
Naše vidovnjake možete zvati na 094 280 445. (fix: 3,03KM/min, mobil 4,04KM/min)

 

crna magija

Naćin skidanja crne magije, kao i sam pristup određenom obredu, zavisi od konktretnog slućaja, odnosno, kod svake osobe se mora pristupiti rešavanju problema individualno, u zavisnosti od toga šta je u pitanju i na koji je naćin i šta urađeno. U koliko se želi potići poslovni uspeh, potrebni su posebni rituali, kao i u slučajevima ljubavnih čini. Obredima se koristi vilina, trava koja je neophodna, kao i bosiljak, katran i ugljen.

 


Talismani